Menu Sluiten
Praktische wijsheid
Weten wat het juiste is om te doen in een concrete situatie
Terug naar de essentie
Pronesis helpt een nieuwe blik te krijgen op vraagstukken en dilemma’s. Dit doen we door: Theater omdat dit ons in het hart raakt, onze verbeelding aanspreekt en ons zo tot de kern van een vraagstuk brengt Inzichten uit de Filosofie en de Ethiek omdat die onze vanzelfsprekendheden op losse schroeven zetten en ons vanuit andere invalshoeken laten kijken Dialoog omdat we alle wijsheid in de groep en in onszelf nodig hebben

Pronesis ondersteunt mensen en organisaties in vraagstukken en ethische dilemma’s die ontstaan in het contact met de cliënt, bij de invulling van het beleid of de ontwikkeling van de organisatievisie. Weten hoe te handelen en waar de organisatie voor staat in specifieke, lastige situaties is de kern van vakmanschap. Onze dialogen, ons theater, de inzichten uit de filosofie raken de kern, het hart van de mensen en van de organisatie. Het is niet de introductie van een nieuw instrument of model maar terug naar de essentie.

test