Menu Sluiten

Dialoog

In al onze programma’s staat de dialoog centraal. Filosofe Hannah Arendt gebruikt heel mooi de metafoor van de tafel. We kunnen onze meningsverschillen op tafel leggen maar door de tafel zijn ook alle mensen die aan de tafel zitten met elkaar verbonden. Door de dialoog met elkaar aan te gaan, creëren mensen een gemeenschappelijke wereld.
We gebruiken verschillende gespreksvormen (Socratische dialoog, Moreel beraad) waarin altijd de dialoog centraal staat. De gespreksvormen zijn erop gericht om:

  • Begrippen die we gebruiken, zoals rechtvaardigheid, integriteit, sociale veiligheid, te onderzoeken en nader in te vullen
  • De onderliggende, soms botsende, waarden worden zichtbaar
  • Onze aannames en oordelen nader te onderzoeken
  • Zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken
  • De aanwezige wijsheid in de groep naar boven te halen

Dit ontwikkelt en versterkt het moreel kompas van medewerkers en organisatie.