Training Morele moed

De afgelopen jaren zijn er de nodige situaties in de publiciteit geweest waarin moed van de betrokken ambtenaren werd vereist. Moed om zich openhartig uit te spreken wanneer men twijfelde aan het beleid of de uitvoering hiervan t.a.v. de samenleving.

Training Morele moed: Bij morele situaties is openhartigheid nodig, openhartig ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van anderen. Deze openhartigheid geeft ruimte, ruimte om samen te onderzoeken en te leren. In de training werken we met concrete morele vraagstukken en dilemma’s uit de eigen werkpraktijk. Elkaar bevragen, zonder oordeel.

Scroll naar boven