Training Morele oordeelsvorming

Op het gebied van integriteit hebben organisaties beleid, procedures en een gedragscode. Tot zover de theorie. De praktijk is echter weerbarstiger. In het maken van beleid en de uitvoering van het werk lopen ambtenaren tegen dilemma’s aan. Deze kunnen zwaar op de maag liggen. Hoe doe je het goed?

Training Morele oordeelsvorming: in de training oefenen de deelnemers een onderzoeksgesprek en -houding die behulpzaam is bij ethische vraagstukken in de praktijk.

Scroll naar boven