Workshop Levende gedragscode

“Wat mag ik doen met informatie die ik in mijn werk heb verkregen?”

“De wethouder wil voor een ander alternatief kiezen dan ik heb geadviseerd. Ik maak me zorgen over het draagvlak in de buurt. Wat moet ik doen?”

Uw organisatie heeft een duidelijke gedragscode met daarin de kernwaarden en afspraken hoe te handelen. Een belangrijke leidraad wanneer de medewerker tegen lastige dilemma’s aanloopt in het werk. In de praktijk blijkt echter dat veel medewerkers de gedragscode niet kennen. Of dat ze in de gedragscode niet de duidelijkheid vinden geven die ze nodig hebben bij lastige situaties.

Workshop Levende gedragscode: de deelnemers gaan de dialoog aan naar aanleiding van gespeelde scènes uit de werkpraktijk. Op basis hiervan ontstaat er gedeelde wijsheid hoe te handelen in soortgelijke situaties.

Scroll naar boven