Menu Sluiten

Filosofie

Inzichten uit de filosofie kunnen een geheel nieuwe invalshoek bieden op een vraagstuk. Zo zei iemand, die zich al meer dan 10 jaar bezig houdt met diversiteit, dat na het lezen van de filosofie van filosofe Judith Butler zij zich opnieuw moest verhouden tot haar vak.

Een deelnemer aan ons programma Worden alle stemmen gehoord waarin de filosofie van Jean-François Lyotard centraal staat, zei:
“Je leert een probleem “Lyotardiaans” te benaderen. Dit door alle stemmen te horen dan wel jezelf af te vragen of het verstandig is een besluit te nemen zonder alle stemmen gehoord te hebben” (manager HR Financiële sector).

Deze ervaring willen we de deelnemers aan onze programma’s bieden, een verrijkte blik op de werkelijkheid. In onze programma’s staat een filosoof centraal die verruiming kan bieden op het onderwerp. De filosofische inzichten wisselen we af met theater en dialoog. De filosofie neemt zowel een belangrijke rol in in onze programma’s als bv in de filosofische wandelingen.