Onderzoek

“Door een overvolle agenda heb ik misschien te weinig aandacht besteed aan mijn onderbuikgevoel dat we op het werk een probleem hebben. Maar ik krijg de laatste tijd steeds meer signalen dat mensen binnen onze organisatie zich niet prettig voelen. Ik merk dat er zoveel emoties zijn, dat ik denk dat het slim is om externe hulp te zoeken bij de zoektocht naar de oorzaak en de oplossingen”.

“Ik heb een collega met een vrij grote mond die mij niet zo moet. Zij beïnvloedt de andere collega’s. Vaak word ik in overleggen genegeerd en als er koffie wordt gehaald, wordt dat niet voor mij meegenomen. Niemand zegt er wat van, mijn collega’s niet en ook mijn leidinggevende niet”.

“Ik heb een medewerker die disfunctioneert. Laatst sprak ik hem er op aan. Hij zei later zich heel onveilig te hebben gevoeld in dat gesprek”.

“We zitten midden in een grote reorganisatie, het verzuim neemt toe en de productiviteit neemt af. Ik merk dat we met het management team ons volledig focussen op het toepassen van de regels maar ondertussen raakt “de geest uit de fles”. Ik wil graag meer aandacht voor en onderzoek naar de medewerkers en wat deze onveilige situatie met hen doet en wat we hen kunnen bieden”.

Samenwerken

Dit is een aantal voorbeelden waarin een sociaal veilige omgang op het werk, centraal staat. De nadruk op veiligheid is een goede zaak maar heeft complexe kanten. Veel mensen voelen zich onthand, weten niet meer wat er kan worden gezegd en gedaan. Het goed doorlopen van de procedures is belangrijk maar kan soms zelfs een tegengesteld effect hebben. Het direct bespreekbaar maken van een probleem wordt helaas vaak overgeslagen en start gelijk bij een officiële melding. Veel organisaties schieten bij een officiële melding in een kramp. Zo wordt bijvoorbeeld bij een melding besloten dat diegene waartegen een melding is gedaan gedurende het onderzoek niet op het werk mag verschijnen. De beklaagde is in onwetendheid (de melding is anoniem) en voelt zich met de nek aangekeken, het team merkt van alles maar mag vanwege privacy niets weten, de klager voelt zich eenzaam. Ongeacht wat er uit de melding komt, is er veel schade berokkend en de situatie leidt tot meer onveiligheid.

Aspecten

Verschillende aspecten hebben invloed op de ervaren sociale veiligheid op het werk. Elke organisatie heeft, afhankelijk van de aard van het werk, kwetsbaarheden op het gebied van veiligheid. Deze zijn o.a. gelegen in duidelijkheid over de bevoegdheden en beleid, openheid van de cultuur, leiderschap of onderlinge afhankelijkheden. Onze aanpak in het onderzoek is dan ook om deze kwetsbaarheden in kaart te brengen. We richten ons onderzoek op:

Scroll naar boven