Menu Sluiten

De aanpak

Pronesis maakt op basis van een intakegesprek met de opdrachtgever een offerte waarin het plan van aanpak staat vermeld. Het onderzoek mondt uit in een analyse en een advies. De verkregen informatie is vertrouwelijk en zal in het rapport niet herleidbaar zijn naar personen. Het gaat immers niet om de personen maar om de patronen die in het onderzoek zijn blootgelegd. Dit plan van aanpak is onderverdeeld in een aantal fases:

Fase één is de oriënterende fase. In deze fase worden (groeps-) gesprekken gevoerd om een eerste beeld te verkrijgen van de situatie.

Fase twee is de verdiepende fase. In deze gesprekken zal intensiever en meer inhoudelijk in individuele live gesprekken doorgesproken worden over de situatie.

Enquête: het kan zijn dat de groep belanghebbende te groot is, om die allemaal te spreken. In dat geval wordt ervoor gekozen om naast de gesprekken ook een digitaal onderzoek uit te zetten, zodat van alle belanghebbenden de stem gehoord wordt.

Bureau- en veldonderzoek: Pronesis verzamelt informatie binnen de organisatie die ondersteunend zijn aan het onderzoek. Het kan zijn dat veldonderzoek nodig is.

Fase drie is de fase waarin de rapportage wordt opgesteld en gepresenteerd. De informatie uit het onderzoek biedt inzicht in de sterke punten van de organisatie op het gebied van veiligheid en in de kwetsbaarheden.