Beleid, processen en protocollen

Veel organisaties stellen rond sociale veiligheid beleid, processen en protocollen op. . Er is een meldprocedure en een klachtenregeling en er worden functionarissen in de sociale keten aangesteld: vertrouwenspersonen een klachtencommissie, etc. In de praktijk komt vaak naar voren dat mensen in de organisatie weinig op de hoogte zijn van het beleid en het beleid weinig doorleefd is. Zo kenteen grote meerderheid van medewerkers in organisaties vaak de gedragscode niet terwijl deze een belangrijk houvast kan zijn in complexe situaties. Daarnaast hebben de betrokken functionarissen weinig overzicht over het geheel en over de samenhang binnen de sociale keten.

Ook is het onze ervaring dat er (te) weinig oog is voor interventies aan de voorkant, voordat er wordt overgegaan tot een officiële melding. Wij dragen er zorg voor dat het palet aan mogelijkheden wordt vergroot.

Scroll naar boven