Cultuur, gedrag en leiderschap

De cultuur in een organisatie heeft invloed op  de veiligheid. Is de cultuur open en spreken mensen elkaar aan? Of is de cultuur dat mensen over elkaar praten in plaats van met elkaar? Belangrijk is om een gemeenschappelijke norm te hebben. Wat is veiligheid eigenlijk? Moet je je altijd veilig voelen op je werk? Kan de veiligheid van de ene collega haaks staan op de veiligheid van de andere collega? Welke verantwoordelijkheid heeft eenieder om bij te dragen aan een veilig werkklimaat? We zien vaak dat een open dialoog over bovenstaande vragen bijdraagt aan een meer gemeenschappelijke norm over welk gedrag wel/niet aanvaardbaar is. Het draagt bij aan een cultuur waarin praten over gedrag meer gangbaar wordt. Een belangrijke stap tussen ‘niets doen’ en melden, waarmee de veiligheid wordt vergroot

Heb je je weleens afgevraagd of collega’s zich veilig voelen in jouw aanwezigheid? Bij sociaal onveilige situaties zijn vaak drie rollen: slachtoffer, getuige en ‘dader’. Deze rollen kunnen door elkaar heen lopen. Belangrijk dat eenieder zich daarvan bewust en daarop aanspreekbaar is.

Uit onderzoek komt naar voren dat het gedrag van leiders, sociale veiligheid kan bevorderen maar ook kan verkleinen. Ethisch leiderschap is van belang. Het gaat om het tonen van voorbeeldgedrag; het expliciteren van dilemma’s en keuzes; het consequent bespreekbaar maken en handhaven van afspraken over sociale veiligheid en het integer omgaan met macht.

Scroll naar boven